Priser:

 Samtalelokale  på Lindenborgvej 10 9200 Aalborg SV

900 kr pr ydelse for følgende ydelser:

- Individuel samtale a 50 minutter 

- Parsamtaler a 50 minutter

- Telefonkonsultation a 45 minutter

1100 kr pr time til supervision af plejefamilier a 60 minutter

1100 kr. pr. ydelse for familiesamtaler med flere end to deltagere 60 minutter 

Der ydes tilskud fra Sygesikringen Danmark for en række ydelser .

Der ydes ikke rabat til kommuner og forsikringsselskaber.

Derudover tilbyder jeg:

  • Gruppeforløb og supervision efter aftale
  • Mødeledelse efter aftale
  • Skriftlige udtalelser efter aftale
  • Oplæg, kurser mv efter aftale
  • Tilknyttet Prescriba.

Samtalerum på Lindenborgvej 10 9200 Aalborg SV